STEMMEN!!! STEMMEN!!! STEMMEN!!!

Stichting Het Wereldplein

logo-ikcHet Wereldplein is een initiatief vanuit IKC Wereldwijs. IKC Wereldwijs heeft de afgelopen jaren veel positieve veranderingen doorgemaakt. Uit enquêtes werd duidelijk dat ouders, buurtbewoners en de kinderen nu nog een geweldig speelplein willen hebben.

imagesMede door het ouderinitiatief ‘Kleurrijk Wereldwijs’ is het leerlingaantal gestegen. Een nieuw concept bracht ook een nieuwe naam, IKC Wereldwijs. Inmiddels is de ingang naar een centrale plaats verhuisd en zijn er gesprekken met de gemeente om te zien of we voor zowel ons opvanggedeelte als het school gedeelte in de toekomst uitbreiding kunnen realiseren. Om deze positieve veranderingen door te zetten in 2016/2017 zijn er plannen om het speelplein op te knappen.

Het IKC heeft zich in aangemeld bij de Groene Kapstok. Sinds de start van het project is er, door vrijwilligers, hard gewerkt aan dit speelplein. Maar er moet ook nog heel veel gebeuren. Er is een Projectteam opgericht dat zich bezig houd met de ontwikkelingen en voortgang van het speelplein. Dit projectgroep heeft in 2016 ook deelgenomen aan de workshop van ‘de Groene Kapstok’.

Projectteam

Functie Naam
Projectleider: Inge Karsch; ouder, wijkbewoner
Fondsenwerving: Kees Klaassen; ouder, wijkbewoner, voorzitter wijkraad
  Diederick van Geldrop; wijkbewoner
Activiteitencommissie: Angelique Zaadnoordijk; Leerkracht IKC Wereldwijs
  Tine van Laar; ouder, wijkbewoner
  Moniek Mulder-Kiburg ; ouder, wijkbewoner
ICT/Overige activiteiten: Walter Doesburg; ouder, wijkbewoner, lid IKC-Raad
  Debbie Noordermeer; ouder, wijkbewoner, lid IKC-Raad
Vertegenwoordiger vanuit SKH: Willemijn van der Reep; team SKH
Directeur IKC Wereldwijs: Nicole van Kan

Alle hulp is welkom

Alle vrijwilligers zijn welkom om zich aan te melden via het mailadres. Wilt u helpen tillen en verbouwen of gaat u uw tuin aanpakken dan horen wij dit graag als eerste. Voor het Wereldplein zijn we altijd op zoek naar stenen, bomen, etc. Ook bent u van harte welkom om een vergadering bij te wonen van het Wereldplein.
Via de volgende link zullen we u op de hoogte houden van lopende activiteiten.

 

STICHTING HET WERELDPLEIN

Stichting Het Wereldplein heeft als doelstelling het realiseren en onderhouden van een groen en natuurlijk speelplein bij basisschool IKC Wereldwijs in de wijk Graan voor Visch in Hoofddorp. De Stichting zal als rechtspersoon er op toe zien dat alle fondsen die geworven worden voor dit doeleinde ook daadwerkelijk ten bate zullen komen in de aanleg en het onderhoud van Het Wereldplein. De bestuurders van de stichting ontvangen geen inkomsten in welke vorm dan ook uit de stichting.

whatsapp-image-2016-09-02-at-10-39-37Bestuursleden

Alle leden van de stichting zijn vrijwilligers en ontvangen geen inkomsten in welke vorm dan ook uit de stichting.

Functie Naam
Voorzitter: Mevrouw I. Karsch
Secretaris: Mevrouw M. Mulder-Kiburg
Penningmeester: De heer K. Klaassen
Bestuurslid: Mevrouw N. van Kam
Bestuurslid: Mevrouw A. Zaadnoordijk

Documenten

Hieronder de documenten van Stichting Het Wereldplein.

 

STICHTING HET WERELDPLEIN
GRAAN VOOR VISCH 14402
2132 VH HOOFDDORP
STICHTINGHETWERELDPLEIN.NL
KVK-NUMMER: 66783194
RSIN: 8566.95.920
REKENINGNR: NL 84 INGB 0007484968
BTW: 856695920B01
STICHTINGHETWERELDPLEIN@GMAIL.COM

Een groen en educatief, openbaar, schoolplein voor IKC Wereldwijs en de wijk Graan voor Visch. Een plek waar kinderen kunnen spelen, tijdens en buiten schooltijd, maar ook waar ouders elkaar kunnen ontmoeten, gericht op duurzaamheid en met voldoende uitdaging om nog even niet naar binnen te willen.